2008 Japanese society for dialysis therapy: Guidelines for renal anemia in chronic kidney disease

Yoshiharu Tsubakihara, Shinichi Nishi, Takashi Akiba, Hideki Hirakata, Kunitoshi Iseki, Minoru Kubota, Satoru Kuriyama, Yasuhiro Komatsu, Masashi Suzuki, Shigeru Nakai, Motoshi Hattori, Tetsuya Babazono, Makoto Hiramatsu, Hiroyasu Yamamoto, Masami Bessho, Tadao Akizawa

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

198 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of '2008 Japanese society for dialysis therapy: Guidelines for renal anemia in chronic kidney disease'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences