A 3-year cohort study of the natural history of spinocerebellar ataxia type 6 in Japan

Kenichi Yasui, Ichiro Yabe, Kunihiro Yoshida, Kazuaki Kanai, Kimihito Arai, Mizuki Ito, Osamu Onodera, Shigeru Koyano, Eiji Isozaki, Setsu Sawai, Yoshiki Adachi, Hidenao Sasaki, Satoshi Kuwabara, Takamichi Hattori, Gen Sobue, Hidehiro Mizusawa, Shoji Tsuji, Masatoyo Nishizawa, Kenji Nakashima

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

17 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'A 3-year cohort study of the natural history of spinocerebellar ataxia type 6 in Japan'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences