A case of advanced small cell lung cancer complicated by chronic renal failure treated with amrubicin

Sumito Isogai, Yoshitaka Totani, Yasuo Kohashi, Yuuki Mieno, Hiromi Imizu, Yukiko Yoneda, Hideyasu Shimizu, Tami Hoshino, Yasuhiro Uchiyama, Yasuo Takeuchi, Masamichi Hayashi, Yuji Saitoh, Fumihiko Sasaki, Mitsushi Okazawa, Hiroki Sakakibara

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

2 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'A case of advanced small cell lung cancer complicated by chronic renal failure treated with amrubicin'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences