A Case of fulminant peritonitis caused by Streptococcus mitis in a patient on peritoneal dialysis

Masashi Mizuno, Yasuhiko Ito, Tomohiro Masuda, Susumu Toda, Hideki Hiramatsu, Yasuhiro Suzuki, Takenori Ozaki, Yoshinari Yasuda, Isao Ito, Naotake Tsuboi, Waichi Sato, Shoichi Maruyama, Enyu Imai, Seiichi Matsuo

Research output: Contribution to journalArticle

5 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'A Case of fulminant peritonitis caused by Streptococcus mitis in a patient on peritoneal dialysis'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences