A genome-wide association study identifies two new susceptibility loci for lung adenocarcinoma in the Japanese population

Kouya Shiraishi, Hideo Kunitoh, Yataro Daigo, Atsushi Takahashi, Koichi Goto, Hiromi Sakamoto, Sumiko Ohnami, Yoko Shimada, Kyota Ashikawa, Akira Saito, Shun Ichi Watanabe, Koji Tsuta, Naoyuki Kamatani, Teruhiko Yoshida, Yusuke Nakamura, Jun Yokota, Michiaki Kubo, Takashi Kohno

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

125 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'A genome-wide association study identifies two new susceptibility loci for lung adenocarcinoma in the Japanese population'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences