A nonsynonymous SNP in PRKCH (protein kinase C η) increases the risk of cerebral infarction

Michiaki Kubo, Jun Hata, Toshiharu Ninomiya, Koichi Matsuda, Koji Yonemoto, Toshiaki Nakano, Tomonaga Matsushita, Keiko Yamazaki, Yozo Ohnishi, Susumu Saito, Takanari Kitazono, Setsuro Ibayashi, Katsuo Sueishi, Mitsuo Iida, Yusuke Nakamura, Yutaka Kiyohara

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

165 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'A nonsynonymous SNP in PRKCH (protein kinase C η) increases the risk of cerebral infarction'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences