A population-specific uncommon variant in GRIN3A associated with schizophrenia

Atsushi Takata, Yoshimi Iwayama, Yasuhisa Fukuo, Masashi Ikeda, Tomo Okochi, Motoko Maekawa, Tomoko Toyota, Kazuo Yamada, Eiji Hattori, Tetsuo Ohnishi, Manabu Toyoshima, Hiroshi Ujike, Toshiya Inada, Hiroshi Kunugi, Norio Ozaki, Shinichiro Nanko, Kazuhiko Nakamura, Norio Mori, Shigenobu Kanba, Nakao IwataTadafumi Kato, Takeo Yoshikawa

Research output: Contribution to journalArticle

25 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'A population-specific uncommon variant in GRIN3A associated with schizophrenia'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences