A rapid functional decline type of amyotrophic lateral sclerosis is linked to low expression of TTN

Hazuki Watanabe, Naoki Atsuta, Akihiro Hirakawa, Ryoichi Nakamura, Masahiro Nakatochi, Shinsuke Ishigaki, Aritoshi Iida, Shiro Ikegawa, Michiaki Kubo, Daichi Yokoi, Hirohisa Watanabe, Mizuki Ito, Masahisa Katsuno, Yuishin Izumi, Mitsuya Morita, Kazuaki Kanai, Akira Taniguchi, Ikuko Aiba, Koji Abe, Koichi MizoguchiMasaya Oda, Osamu Kano, Koichi Okamoto, Satoshi Kuwabara, Kazuko Hasegawa, Takashi Imai, Akihiro Kawata, Masashi Aoki, Shoji Tsuji, Kenji Nakashima, Ryuji Kaji, Gen Sobue

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

15 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'A rapid functional decline type of amyotrophic lateral sclerosis is linked to low expression of TTN'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences