Accumulation of bisphenol A in hemodialysis patients

Kazutaka Murakami, Atsushi Ohashi, Hideo Hori, Makoto Hibiya, Yumiko Shoji, Miyuki Kunisaki, Miho Akita, Akira Yagi, Kazuhiro Sugiyama, Sachiko Shimozato, Kazuhiro Ito, Hiroki Takahashi, Kazuo Takahashi, Kouichirou Yamamoto, Masami Kasugai, Nahoko Kawamura, Shigeru Nakai, Midori Hasegawa, Makoto Tomita, Kunihiro NabeshimaYoshiyuki Hiki, Satoshi Sugiyama

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

30 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Accumulation of bisphenol A in hemodialysis patients'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences