Acquisition of 16S rRNA methylase gene in Pseudomonas aeruginosa

Keiko Yokoyama, Yohei Doi, Kunikazu Yamane, Hiroshi Kurokawa, Naohiro Shibata, Keigo Shibayama, Tetsuya Yagi, Haru Kato, Yoshichika Arakawa

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

182 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Acquisition of 16S rRNA methylase gene in Pseudomonas aeruginosa'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences