Adipose tissue–derived multi-lineage progenitor cells improve left ventricular dysfunction in porcine ischemic cardiomyopathy model

Yasuhiro Shudo, Shigeru Miyagawa, Hanayuki Ohkura, Satsuki Fukushima, Atsuhiro Saito, Naomasa Kawaguchi, Nariaki Matsuura, Koichi Toda, Taichi Sakaguchi, Hiroyuki Nishi, Yasushi Yoshikawa, Tatsuya Shimizu, Teruo Okano, Akifumi Matsuyama, Yoshiki Sawa

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

5 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Adipose tissue–derived multi-lineage progenitor cells improve left ventricular dysfunction in porcine ischemic cardiomyopathy model'. Together they form a unique fingerprint.