Aggressive periodontitis and NOD2 variants

Noriyoshi Mizuno, Kodai Kume, Yukiko Nagatani, Shinji Matsuda, Tomoyuki Iwata, Kazuhisa Ouhara, Mikihito Kajiya, Katsuhiro Takeda, Yukiko Matsuda, Yui Tada, Ryosuke Ohsawa, Hiroyuki Morino, Keichiro Mihara, Tsuyoshi Fujita, Hiroyuki Kawaguchi, Hideki Shiba, Hideshi Kawakami, Hidemi Kurihara

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Aggressive periodontitis and NOD2 variants'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences