An evaluation of polymorphisms in casein kinase 1 delta and epsilon genes in major psychiatric disorders

Shinji Matsunaga, Masashi Ikeda, Taro Kishi, Yasuhisa Fukuo, Branko Aleksic, Reiji Yoshimura, Tomo Okochi, Yoshio Yamanouchi, Yoko Kinoshita, Kunihiro Kawashima, Wakako Umene-Nakano, Toshiya Inada, Hiroshi Kunugi, Tadafumi Kato, Takeo Yoshikawa, Hiroshi Ujike, Jun Nakamura, Norio Ozaki, Tsuyoshi Kitajima, Nakao Iwata

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

15 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'An evaluation of polymorphisms in casein kinase 1 delta and epsilon genes in major psychiatric disorders'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences