An influence of Interferon-γ gene polymorphisms on treatment response to tuberculosis in Japanese population

Masataka Shibasaki, Tetsuya Yagi, Hiroshi Yatsuya, Masakazu Okamoto, Mitsunori Nishikawa, Hisashi Baba, Naozumi Hashimoto, Kazuyoshi Senda, Tsutomu Kawabe, Kazumitsu Nakashima, Kazuyoshi Imaizumi, Kaoru Shimokata, Yoshinori Hasegawa

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

8 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'An influence of Interferon-γ gene polymorphisms on treatment response to tuberculosis in Japanese population'. Together they form a unique fingerprint.