Analysis of conserved ambisense sequences within GB virus C

Yutaka Kondo, Masashi Mizokami, Tatsunori Nakano, Takanobu Kato, Yasuhito Tanaka, Noboru Hirashima, Ryuzo Ueda, Mitoshi Kunimatsu, Makoto Sasaki, Kiyomi Yasuda, Shiro Iino

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

3 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Analysis of conserved ambisense sequences within GB virus C'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences