Anti-citrullinated peptide/protein antibody (ACPA)-negative RA shares a large proportion of susceptibility loci with ACPA-positive RA: A meta-analysis of genome-wide association study in a Japanese population

Chikashi Terao, Koichiro Ohmura, Yuta Kochi, Katsunori Ikari, Yukinori Okada, Masakazu Shimizu, Naoshi Nishina, Akari Suzuki, Keiko Myouzen, Takahisa Kawaguchi, Meiko Takahashi, Kiyoshi Takasugi, Akira Murasawa, Shinichi Mizuki, Mitsuhiro Iwahashi, Keiko Funahashi, Masamitsu Natsumeda, Moritoshi Furu, Motomu Hashimoto, Hiromu ItoTakao Fujii, Kazuhiko Ezawa, Tsukasa Matsubara, Tsutomu Takeuchi, Michiaki Kubo, Ryo Yamada, Atsuo Taniguchi, Hisashi Yamanaka, Shigeki Momohara, Kazuhiko Yamamoto, Tsuneyo Mimori, Fumihiko Matsuda

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

14 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Anti-citrullinated peptide/protein antibody (ACPA)-negative RA shares a large proportion of susceptibility loci with ACPA-positive RA: A meta-analysis of genome-wide association study in a Japanese population'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences