Associations between the orexin (hypocretin) receptor 2 gene polymorphism Val308Ile and nicotine dependence in genome-wide and subsequent association studies

Daisuke Nishizawa, Shinya Kasai, Junko Hasegawa, Naomi Sato, Hidetaka Yamada, Fumihiko Tanioka, Makoto Nagashima, Ryoji Katoh, Yasuo Satoh, Megumi Tagami, Hiroshi Ujike, Norio Ozaki, Toshiya Inada, Nakao Iwata, Ichiro Sora, Masaomi Iyo, Mitsuhiko Yamada, Naoki Kondo, Moo Jun Won, Nobuya NaruseKumi Uehara-Aoyama, Masanari Itokawa, Kazutaka Ohi, Ryota Hashimoto, Kumpei Tanisawa, Tomio Arai, Seijiro Mori, Motoji Sawabe, Makiko Naka-Mieno, Yoshiji Yamada, Miki Yamada, Noriko Sato, Masaaki Muramatsu, Masashi Tanaka, Yoko Irukayama-Tomobe, Yuki C. Saito, Takeshi Sakurai, Masakazu Hayashida, Haruhiko Sugimura, Kazutaka Ikeda

Research output: Contribution to journalArticle

11 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Associations between the orexin (hypocretin) receptor 2 gene polymorphism Val308Ile and nicotine dependence in genome-wide and subsequent association studies'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences