Attenuation correction using combination of a parallel hole collimator and an uncollimated non-uniform line array source

Akihiro Kojima, Koichi Kawanaka, Takeshi Nakaura, Shinya Shiraishi, Daisuke Utsunomiya, Noboru Katsuda, Seiji Tomiguchi, Yasuyuki Yamashita, Masanori Matsumoto, Nobutoku Motomura, Takashi Ichihara

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

2 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Attenuation correction using combination of a parallel hole collimator and an uncollimated non-uniform line array source'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences