AUTS2 Regulation of Synapses for Proper Synaptic Inputs and Social Communication

Kei Hori, Kunihiko Yamashiro, Taku Nagai, Wei Shan, Saki F. Egusa, Kazumi Shimaoka, Hiroshi Kuniishi, Masayuki Sekiguchi, Yasuhiro Go, Shoji Tatsumoto, Mitsuyo Yamada, Reika Shiraishi, Kouta Kanno, Satoshi Miyashita, Asami Sakamoto, Manabu Abe, Kenji Sakimura, Masaki Sone, Kazuhiro Sohya, Hiroshi KunugiKeiji Wada, Mitsuhiko Yamada, Kiyofumi Yamada, Mikio Hoshino

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

6 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'AUTS2 Regulation of Synapses for Proper Synaptic Inputs and Social Communication'. Together they form a unique fingerprint.

Arts & Humanities