Basic and clinical studies on tazobactam/piperacillin in the surgical field

Jiro Yura, Nagao Shinagawa, Shu Ishikawa, Akira Mizuno, Keiji Mashita, Hiroshi Ishihara, Masazumi Hisada, Tomokatsu Fukuhara, Yoshimasa Tachi, Nobuatsu Tsuruga, Akitoshi Ito, Keiichi Hori, Hideya Okada, Takashi Miyake, Tatsuya Suzuki, Akihiko Iwai, Hiroshi Mizuno, Tetsushi Hayakawa, Yuji Okada, Shouji KimuraIchiya Suzuki, Akishige Nakamura, Katsuhiko Tanabe, Yota Yamagishi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Basic and clinical studies on tazobactam/piperacillin in the surgical field'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences