Basigin/CD147 promotes renal fibrosis after unilateral ureteral obstruction

Noritoshi Kato, Tomoki Kosugi, Waichi Sato, Takuji Ishimoto, Hiroshi Kojima, Yuka Sato, Kazuma Sakamoto, Shoichi Maruyama, Yukio Yuzawa, Seiichi Matsuo, Kenji Kadomatsu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

37 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Basigin/CD147 promotes renal fibrosis after unilateral ureteral obstruction'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences