Biallelic variants/mutations of IL1RAP in patients with steroid-sensitive nephrotic syndrome

Sou Niitsuma, Hiroki Kudo, Atsuo Kikuchi, Takaya Hayashi, Satoshi Kumakura, Shuhei Kobayashi, Yuko Okuyama, Naonori Kumagai, Tetsuya Niihori, Yoko Aoki, Takanori So, Ryo Funayama, Keiko Nakayama, Matsuyuki Shirota, Shuji Kondo, Shoji Kagami, Hiroyasu Tsukaguchi, Kazumoto Iijima, Shigeo Kure, Naoto Ishii

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Biallelic variants/mutations of IL1RAP in patients with steroid-sensitive nephrotic syndrome'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences