Carcinosarcoma of stomach confined to the mucosa

Hirohiko Kuroda, Hiroaki Saito, Yusuke Kono, Yuki Murakami, Yuji Shishido, Tomoyuki Matsunaga, Yoji Fukumoto, Tomohiro Osaki, Keigo Ashida, Kanae Nosaka, Yoshihisa Umekita, Yoshiyuki Fujiwara

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

2 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Carcinosarcoma of stomach confined to the mucosa'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences