Cardio-renal interaction: Impact of renal function and anemia on the outcome of chronic heart failure

Hisashi Kimura, Shinya Hiramitsu, Kenji Miyagishima, Kazumasa Mori, Ryuji Yoda, Shigeru Kato, Yasuchika Kato, Shin Ichiro Morimoto, Hitoshi Hishida, Yukio Ozaki

Research output: Contribution to journalArticle

16 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Cardio-renal interaction: Impact of renal function and anemia on the outcome of chronic heart failure'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences