Characteristic methylation profile in CpG island methylator phenotype-negative distal colorectal cancers

Byonggu An, Yutaka Kondo, Yasuyuki Okamoto, Keiko Shinjo, Yukihide Kanemitsu, Koji Komori, Takashi Hirai, Akira Sawaki, Masahiro Tajika, Tsuneya Nakamura, Kenji Yamao, Yasushi Yatabe, Makiko Fujii, Hideki Murakami, Hirotaka Osada, Tohru Tani, Keitaro Matsuo, Lanlan Shen, Jean Pierre J. Issa, Yoshitaka Sekido

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

32 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Characteristic methylation profile in CpG island methylator phenotype-negative distal colorectal cancers'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences