Characteristics of cerebral aneurysms in Japan

Fusao Ikawa, Toshikazu Hidaka, Michitsura Yoshiyama, Hideo Ohba, Shingo Matsuda, Iori Ozono, Koji Iihara, Hiroyuki Kinouchi, Kazuhiko Nozaki, Yoko Kato, Akio Morita, Nobuaki Michihata, Hideo Yasunaga, Kaoru Kurisu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

3 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Characteristics of cerebral aneurysms in Japan'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences