Characterization of murine CD160+ CD8+ T lymphocytes

Kunio Tsujimura, Yuichi Obata, Yasue Matsudaira, Keiko Nishida, Yoshiki Akatsuka, Yoshinori Ito, Ayako Demachi-Okamura, Kiyotaka Kuzushima, Toshitada Takahashi

Research output: Contribution to journalArticle

34 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Characterization of murine CD160<sup>+</sup> CD8<sup>+</sup> T lymphocytes'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences