Classification of biliary tract cancers established by Japanese Society of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery: 3rd english edition

Masaru Miyazaki, Masayuki Ohtsuka, Shuichi Miyakawa, Masato Nagino, Masakazu Yamamoto, Norihiro Kokudo, Keiji Sano, Itaru Endo, Michiaki Unno, Kazuo Chijiiwa, Akihiko Horiguchi, Hisafumi Kinoshita, Masaaki Oka, Keiichi Kubota, Masanori Sugiyama, Shinji Uemoto, Mitsuo Shimada, Yasuyuki Suzuki, Kazuo Inui, Susumu TazumaJunji Furuse, Akio Yanagisawa, Yasuni Nakanuma, Hiroshi Kijima, Tadahiro Takada

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

94 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Classification of biliary tract cancers established by Japanese Society of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery: 3<sup>rd</sup> english edition'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences