Clinical course of type 1 autoimmune pancreatitis patients without steroid treatment: a Japanese multicenter study of 97 patients

Kensuke Kubota, Terumi Kamisawa, Kenji Hirano, Yoshiki Hirooka, Kazushige Uchida, Tsukasa Ikeura, Hideyuki Shiomi, Hirotaka Ohara, Kyoko Shimizu, Norikazu Arakura, Atsushi Kanno, Junichi Sakagami, Takao Itoi, Tetsuhide Ito, Toshiharu Ueki, Takayoshi Nishino, Kazuo Inui, Nobumasa Mizuno, Hitoshi Yoshida, Masanori SugiyamaEisuke Iwasaki, Atsushi Irisawa, Kazuichi Okazaki, Shigeyuki Kawa, Toru Shimosegawa, Yoshifumi Takeyama, Tsutomu Chiba

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

26 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Clinical course of type 1 autoimmune pancreatitis patients without steroid treatment: a Japanese multicenter study of 97 patients'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry

Keyphrases