Clinical experience of idarucizumab use in cases of cardiac tamponade under uninterrupted anticoagulation of dabigatran during catheter ablation of atrial fibrillation

Kaoru Okishige, Yasuteru Yamauchi, Yuichi Hanaki, Koichi Inoue, Nobuaki Tanaka, Hirosuke Yamaji, Takashi Murakami, Mamoru Manita, Kazuhiro Tabata, Tatsuhiko Ooie, Youichi Tatsukawa, Hirotsuka Sakai, Masaru Yamaki, Masato Murakami, Takuma Takada, Yuki Osaka, Yuichi Ono, Keita Handa, Koji Sugiyama, Tomoharu YoshizawaHidehira Fukaya, Hideki Tashiro, Susumu Takase, Masahide Harada, Eiichi Watanabe, Teiichi Yamane, Seigo Yamashita, Kazutaka Aonuma

Research output: Contribution to journalArticle

2 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Clinical experience of idarucizumab use in cases of cardiac tamponade under uninterrupted anticoagulation of dabigatran during catheter ablation of atrial fibrillation'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences