Clinical study of NM441 on urinary tract infections

Keizo Suzuki, Masaki Horiba, Kiyohito Ishikawa, Yorio Naide, Kiyotaka Hoshinaga, Masanori Yanaoka, Shinobu Kato, Shinichi Ando, Norihiko Okishio, Haruyoshi Asano

Research output: Contribution to journalArticle

1 Citation (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Clinical study of NM441 on urinary tract infections'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences