Clinicopathological features of fast eGFR decliners among patients with diabetic nephropathy

Kengo Furuichi, Miho Shimizu, Masayuki Yamanouchi, Junichi Hoshino, Norihiko Sakai, Yasunori Iwata, Tadashi Toyama, Shinji Kitajima, Akinori Hara, Yukio Yuzawa, Hiroshi Kitamura, Yoshiki Suzuki, Hiroshi Sato, Noriko Uesugi, Yoshihiko Ueda, Shinichi Nishi, Tomoya Nishino, Kenichi Samejima, Kentaro Kohagura, Yugo ShibagakiHirofumi Makino, Seiichi Matsuo, Yoshifumi Ubara, Hitoshi Yokoyama, Takashi Wada

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Clinicopathological features of fast eGFR decliners among patients with diabetic nephropathy'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences