Cohort profile of the Japan collaborative cohort study at final follow-up

Akiko Tamakoshi, Kotaro Ozasa, Yoshihisa Fujino, Koji Suzuki, Kiyomi Sakata, Mitsuru Mori, Shogo Kikuchi, Hiroyasu Iso, Mitsuru Mori, Fumio Sakauchi, Yutaka Motohashi, Ichiro Tsuji, Yosikazu Nakamura, Haruo Mikami, Michiko Kurosawa, Yoshiharu Hoshiyama, Naohito Tanabe, Koji Tamakoshi, Kenji Wakai, Shinkan TokudomeShuji Hashimoto, Yasuhiko Wada, Takashi Kawamura, Yoshiyuki Watanabe, Tsuneharu Miki, Chigusa Date, Kiyomi Sakata, Yoichi Kurozawa, Takesumi Yoshimura, Akira Shibata, Naoyuki Okamoto, Hideo Shio

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

87 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Cohort profile of the Japan collaborative cohort study at final follow-up'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences