Coloretal cancer and serum C-reactive protein levels: A case-control study nested in the JACC study

Yoshinori Ito, Koji Suzuki, Koji Tamakoshi, Kenji Wakai, Masayo Kojima, Kotaro Ozasa, Yoshiyuki Watanabe, Miyuki Kawado, Shuji Hashimoto, Sadao Suzuki, Sinkan Tokudome, Hideaki Toyoshima, Norihiko Hayakawa, Kazuo Kato, Makoto Watanabe, Yoshiji Ohta, Morito Maruta, Akiko Tamakoshi, Mitsuru Mori, Yutaka MotohashiIchiro Tsuji, Yosikazu Nakamura, Hiroyasu Iso, Harou Mikami, Yutaka Inaba, Yoshiharu Hoshiyama, Hiroshi Suzuki, Hiroyuki Shimizu, Shogo Kikuchi, Akio Koizumi, Takashi Kawamura, Tsuneharu Miki, Chigusa Date, Kiyomi Sakata, Takayuki Nose, Takesumi Yoshimura, Akira Shibata, Naoyuki Okamoto, Hideo Shio, Yoshiyuki Ohno, Tomoyuki Kitagawa, Toshio Kukori, Kazuo Tajima

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

50 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Coloretal cancer and serum C-reactive protein levels: A case-control study nested in the JACC study'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences