Comment on standardization for the assay values of serum vitamin B 12 as measured by automated analysis: Measurements using SRM 1955 as a reference material

Hiroshi Ihara, Toshiaki Watanabe, Naotaka Hashizume, Masayuki Totani, Kazuyuki Kamioka, Kimiko Onda, Satoshi Sunahara, Tomoko Suzuki, Mitsuharu Itabashi, Yoshikazu Aoki, Midori Ishibashi, Shozo Ito, Koji Ohashi, Tsuyoshi Enomoto, Kensuke Saito, Kayoko Saeki, Yoichi Nagamura, Tsutomu Nobori, Kouichi Hirota, Kinya FujishiroMasato Maekawa, Masakazu Miura, Takashi Kakinoki, Tomomi Ishii, Masakazu Watanabe, Yoshiji Ohta

Research output: Contribution to journalComment/debatepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Comment on standardization for the assay values of serum vitamin B <sub>12</sub> as measured by automated analysis: Measurements using SRM 1955 as a reference material'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences