Comparison Between Optical Frequency Domain Imaging and Intravascular Ultrasound for Percutaneous Coronary Intervention Guidance in Biolimus A9-Eluting Stent Implantation: A Randomized MISTIC-1 Non-Inferiority Trial

Takashi Muramatsu, Yukio Ozaki, Mamoru Nanasato, Masato Ishikawa, Ryo Nagasaka, Masaya Ohota, Yosuke Hashimoto, Yu Yoshiki, Hidemaro Takatsu, Katsuyoshi Ito, Hiroki Kamiya, Yukihiko Yoshida, Toyoaki Murohara, Hideo Izawa

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

11 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Comparison Between Optical Frequency Domain Imaging and Intravascular Ultrasound for Percutaneous Coronary Intervention Guidance in Biolimus A9-Eluting Stent Implantation: A Randomized MISTIC-1 Non-Inferiority Trial'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences