Comparison of Free Light Chain Removal by Four Blood Purification Methods

Kyoko Kanayama, Atsushi Ohashi, Midori Hasegawa, Fumiko Kondo, Yoshihiro Yamamoto, Mayu Sasaki, Hiroki Hayashi, Masao Kato, Ryoko Hattori, Hiroshi Yamashita, Jiro Arai, Junichi Ishii, Nobuhiko Emi, Yukio Yuzawa

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

8 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Comparison of Free Light Chain Removal by Four Blood Purification Methods'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences