Complete sequence of a novel IncR-F33:A-:B-plasmid, pKP1034, harboring fosA3, blaKPC-2, blaCTX-M-65, blaSHV-12, and rmtB from an epidemic Klebsiella pneumoniae sequence type 11 strain in China

Dai Rong Xiang, Jun Jie Li, Zi Ke Sheng, Hai Ying Yu, Mei Deng, Sheng Bi, Fei Shu Hu, Wei Chen, Xiao Wei Xue, Zhi Bo Zhou, Yohei Doi, Ji Fang Sheng, Lan Juan Li

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

26 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Complete sequence of a novel IncR-F33:A-:B-plasmid, pKP1034, harboring fosA3, bla<sub>KPC-2</sub>, bla<sub>CTX-M-65</sub>, bla<sub>SHV-12</sub>, and rmtB from an epidemic Klebsiella pneumoniae sequence type 11 strain in China'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences