Daikenchuto administration for intestinal hypomotility after open abdominal surgery: A pooled analysis of three randomized controlled trials

Toru Kono, Mitsuo Shimada, Masaaki Nishi, Yuji Morine, Kozo Yoshikawa, Hidetoshi Katsuno, Koutarou Maeda, Keisuke Koeda, Satoshi Morita, Masahiko Watanabe, Mitsuo Kusano, Junichi Sakamoto, Shigetoyo Saji, Hiroki Sokuoka, Yuya Ohtake, Yasuto Sato, Takashi Kanematsu, Masaki Kitajima

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Daikenchuto administration for intestinal hypomotility after open abdominal surgery: A pooled analysis of three randomized controlled trials'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences