De novo CD5+ diffuse large B-cell lymphoma: Results of a detailed clinicopathological review in 120 patients

Motoko Yamaguchi, Naoya Nakamura, Ritsuro Suzuki, Yoshitoyo Kagami, Masataka Okamoto, Ryo Ichinohasama, Tadashi Yoshino, Junji Suzumiya, Takuhei Murase, Ikuo Miura, Koichi Ohshima, Momoko Nishikori, Jun Ichi Tamaru, Masafumi Taniwaki, Masami Hirano, Yasuo Morishima, Ryuzo Ueda, Hiroshi Shiku, Shigeo Nakamura

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

105 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'De novo CD5+ diffuse large B-cell lymphoma: Results of a detailed clinicopathological review in 120 patients'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences