Defective Epstein–Barr virus in chronic active infection and haematological malignancy

Yusuke Okuno, Takayuki Murata, Yoshitaka Sato, Hideki Muramatsu, Yoshinori Ito, Takahiro Watanabe, Tatsuya Okuno, Norihiro Murakami, Kenichi Yoshida, Akihisa Sawada, Masami Inoue, Keisei Kawa, Masao Seto, Koichi Ohshima, Yuichi Shiraishi, Kenichi Chiba, Hiroko Tanaka, Satoru Miyano, Yohei Narita, Masahiro YoshidaFumi Goshima, Jun ichi Kawada, Tetsuya Nishida, Hitoshi Kiyoi, Seiichi Kato, Shigeo Nakamura, Satoko Morishima, Tetsushi Yoshikawa, Shigeyoshi Fujiwara, Norio Shimizu, Yasushi Isobe, Masaaki Noguchi, Atsushi Kikuta, Keiji Iwatsuki, Yoshiyuki Takahashi, Seiji Kojima, Seishi Ogawa, Hiroshi Kimura

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

93 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Defective Epstein–Barr virus in chronic active infection and haematological malignancy'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences