Deficiency of growth factor midkine exacerbates necrotizing glomerular injuries in progressive glomerulonephritis

Hiroshi Kojima, Tomoki Kosugi, Waichi Sato, Yuka Sato, Kayaho Maeda, Noritoshi Kato, Kiyonari Kato, Shinichiro Inaba, Takuji Ishimoto, Naotake Tsuboi, Seiichi Matsuo, Shoichi Maruyama, Yukio Yuzawa, Kenji Kadomatsu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

10 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Deficiency of growth factor midkine exacerbates necrotizing glomerular injuries in progressive glomerulonephritis'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences