Diagnostic performance of the simultaneous acquisition rest 99 mTc-tetrofosmin/stress201Tl dual-isotope protocol with a semiconductor camera: Comparison with the rest-stress 99 mTc-tetrofosmin protocol

Itta Kawamura, Ryo Kajiura, Yusuke Motoji, Syuichi Okamoto, Toru Tanigaki, Hiroyuki Omori, Tetsuo Hirata, Jun Kikuchi, Hideaki Ota, Yoshihiro Sobue, Taiji Miyake, Tomohiro Tsunekawa, Takayoshi Kato, Yoshiaki Kawase, Munenori Okubo, Hiroki Kamiya, Kunihiko Tsuchiya, Shinji Tomita, Akihiro Hirakawa, Takeshi KondoTakahiko Suzuki, Hitoshi Matsuo

Research output: Contribution to journalArticle

1 Citation (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Diagnostic performance of the simultaneous acquisition rest <sup>99 m</sup>Tc-tetrofosmin/stress<sup>201</sup>Tl dual-isotope protocol with a semiconductor camera: Comparison with the rest-stress <sup>99 m</sup>Tc-tetrofosmin protocol'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences