Do neutralizing antibody responses generated by human papillomavirus infections favor a better outcome of low-grade cervical lesions?

Hiroyuki Ochi, Koji Matsumoto, Kazunari Kondo, Akinori Oki, Reiko Furuta, Yasuo Hirai, Toshiharu Yasugi, Naoyoshi Takatsuka, Hiroo Maeda, Akira Mitsuhashi, Takuma Fujii, Kei Kawana, Tsuyoshi Iwasaka, Nobuo Yaegashi, Yoh Watanabe, Yutaka Nagai, Tomoyuki Kitagawa, Tadahito Kanda, Hiroyuki Yoshikawa

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

3 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Do neutralizing antibody responses generated by human papillomavirus infections favor a better outcome of low-grade cervical lesions?'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences