Drugs causing severe ocular surface involvements in Japanese patients with Stevens-Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis

Nahoko Kaniwa, Mayumi Ueta, Ryosuke Nakamura, Yoshimi Okamoto-Uchida, Emiko Sugiyama, Keiko Maekawa, Yukitoshi Takahashi, Hirokazu Furuya, Akiko Yagami, Setsuko Matsukura, Zenro Ikezawa, Kayoko Matsunaga, Chie Sotozono, Michiko Aihara, Shigeru Kinoshita, Yoshiro Saito

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

13 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Drugs causing severe ocular surface involvements in Japanese patients with Stevens-Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis'. Together they form a unique fingerprint.