Dyschromatosis Symmetrica Hereditaria and Aicardi-Goutières Syndrome 6 Are Phenotypic Variants Caused by ADAR1 Mutations

Michihiro Kono, Fumihiro Matsumoto, Yasuhiro Suzuki, Mutsumi Suganuma, Hirotomo Saitsu, Yasutomo Ito, Sakuhei Fujiwara, Shinichi Moriwaki, Kazuhiko Matsumoto, Naomichi Matsumoto, Yasushi Tomita, Kazumitsu Sugiura, Masashi Akiyama

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

25 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Dyschromatosis Symmetrica Hereditaria and Aicardi-Goutières Syndrome 6 Are Phenotypic Variants Caused by ADAR1 Mutations'. Together they form a unique fingerprint.