EBV genome variations enhance clinicopathological features of nasopharyngeal carcinoma in a non-endemic region

Satoru Kondo, Yusuke Okuno, Takayuki Murata, Hirotomo Dochi, Naohiro Wakisaka, Harue Mizokami, Makiko Moriyama-Kita, Eiji Kobayashi, Makoto Kano, Takeshi Komori, Nobuyuki Hirai, Takayoshi Ueno, Yosuke Nakanishi, Kazuhira Endo, Hisashi Sugimoto, Hiroshi Kimura, Tomokazu Yoshizaki

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    7 Citations (Scopus)

    Fingerprint

    Dive into the research topics of 'EBV genome variations enhance clinicopathological features of nasopharyngeal carcinoma in a non-endemic region'. Together they form a unique fingerprint.

    Medicine & Life Sciences