Effect of a vaccine information statement (VIS) on immunization status and parental knowledge, attitudes, and beliefs regarding infant immunization in Japan

Aya Saitoh, Akihiko Saitoh, Tomohiro Katsuta, Mahito Mine, Hajime Kamiya, Isao Miyairi, Naruhiko Ishiwada, Makoto Oshiro, Ryutaro Kira, Naoki Shimizu, Shigeru Suga, Takeshi Tsugawa, Masashi Fujioka, Chiaki Miyazaki, Ichiro Morioka, Seigo Korematsu, Takashi Nakano, Keiko Tanaka-Taya, Tetsushi Yoshikawa, Satoshi IwataKoichi Kusuhara, Hiroshi Azuma, Hiroyuki Moriuchi, Nobuhiko Okabe, Mitsuaki Hosoya, Hiroyuki Tsutsumi, Kenji Okada

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Effect of a vaccine information statement (VIS) on immunization status and parental knowledge, attitudes, and beliefs regarding infant immunization in Japan'. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Social Sciences