Emergence of plasmid-mediated colistin resistance mechanism MCR-1 in animals and human beings in China: A microbiological and molecular biological study

Yi Yun Liu, Yang Wang, Timothy R. Walsh, Ling Xian Yi, Rong Zhang, James Spencer, Yohei Doi, Guobao Tian, Baolei Dong, Xianhui Huang, Lin Feng Yu, Danxia Gu, Hongwei Ren, Xiaojie Chen, Luchao Lv, Dandan He, Hongwei Zhou, Zisen Liang, Jian Hua Liu, Jianzhong Shen

Research output: Contribution to journalArticle

2010 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Emergence of plasmid-mediated colistin resistance mechanism MCR-1 in animals and human beings in China: A microbiological and molecular biological study'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences