Erratum: Targeting ceramide synthase 6–dependent metastasis-prone phenotype in lung cancer cells Citation for this expression of concern (Journal of Clinical Investigation (2019) 129:8 (3464) Doi:10.1172/JCI131245)

Motoshi Suzuki, Ke Cao, Seiichi Kato, Yuji Komizu, Naoki Mizutani, Kouji Tanaka, Chinatsu Arima, Mei Chee Tai, Kiyoshi Yanagisawa, Norie Togawa, Takahiro Shiraishi, Noriyasu Usami, Tetsuo Taniguchi, Takayuki Fukui, Kohei Yokoi, Keiko Wakahara, Yoshinori Hasegawa, Yukiko Mizutani, Yasuyuki Igarashi, Jin ichi InokuchiSoichiro Iwaki, Satoshi Fujii, Akira Satou, Yoko Matsumoto, Ryuichi Ueoka, Keiko Tamiya-Koizumi, Takashi Murate, Mitsuhiro Nakamura, Mamoru Kyogashima, Takashi Takahashi

Research output: Contribution to journalComment/debatepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Erratum: Targeting ceramide synthase 6–dependent metastasis-prone phenotype in lung cancer cells Citation for this expression of concern (Journal of Clinical Investigation (2019) 129:8 (3464) Doi:10.1172/JCI131245)'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences